Schoolsportfonds

Schoolsportfonds

Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen.

 

Investeren in sporten voor kinderen betekent:

  • Een grotere kans op een goede toekomst;
  • Verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag;
  • Sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan;

 

Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten!

 

Voor meer vragen kunt u terecht bij de intern begeleider of bij schoolmaatschappelijk werk.

Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl