Algemeen

Algemeen

Wij zijn een Lekker Fit!-school. Op onze school is er extra aandacht voor een gezonde en actieve leefstijl. Alle groepen hebben 3 keer in de week een beweegmoment. Daarnaast kunnen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 na schooltijd vrijbl...

Lees verder

Schooldiëtist

Schooldiëtist

De schooldiëtist biedt individuele professionele begeleiding aan leerlingen. De diëtist oefent zo direct invloed uit op gezonde(re) voeding, meer bewegen en gezonde keuzes bij kinderen. Als uit de fittest metingen blijkt dat kinderen vermo...

Lees verder

Schoolsportfonds

Schoolsportfonds

Door te sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen.   Investeren in sporten voor kinderen betekent: Een grotere kans op een goede toekomst; Ve...

Lees verder


Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl