Locatie Pieter de Hooch

Locatie Pieter de Hooch

Locatie Pieter de Hooch streeft naar onderwijs op maat, waarbij er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen, waarbij onderwijs wordt afgestemd op de behoeftes van de leerlingen. De visie hierachter is dat kinderen beter leren als de leerstof op de interesses en het niveau van de leerlingen is afgestemd.

We zorgen voor afwisseling in de lessen en meer aandacht voor samenwerken. Het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

Waarden
Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze omkijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Bij ons op school betekent dit dat wij het welbevinden van kinderen hoog in het vaandel hebben staan.
Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen biedt. Respect is daarom een belangrijke waarde bij ons op school. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen.
Ouders/verzorgers zijn gelijkwaardige gesprekspartners. Samen met hen willen wij komen tot een maximale ontplooiing van de talenten van alle kinderen die aan ons zijn toevertrouwd.

Doelstellingen
Ons onderwijs is ingericht op de maatschappij van nu, de 21e eeuw. Dat betekent dat wij kinderen met hun talenten begeleiden om zichzelf samen met anderen te ontwikkelen. Daarom vinden wij samenwerken, communiceren, sociaal vaardig zijn, creativiteit, cultuur, sport en spel, van groot belang.

Onze leukste voornemens
Het werken aan woordenschat vergroting gaat komende periode een prominente rol innemen in het onderwijsaanbod. ‘Woord in beeld en geluid’ gaat de slogan worden waaraan we verschillende doelen gaan koppelen. We gaan muziek, woordenschat en de leren leren strategieën (horen, zien en doen/beleven) aan elkaar koppelen op een unieke manier. Daarbij wordt ook de koppeling met beeldende vorming gemaakt.

Voor locatie specifieke zaken kijkt u in de locatie flyer bij de downloads.

 Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl