Daltonlocatie Palet

Daltonlocatie Palet

Daltonlocatie Palet is gecertificeerd om Daltononderwijs aan te bieden. Deze locatie geeft onderwijs waarbij de volgende zes kernwaarden van Daltononderwijs centraal staan:

  • Samenwerken
  • Vrijheid en verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid
  • Effectiviteit
  • Reflectie
  • Borging

Door het geven van vrijheid in de keuze van taken maken we leerlingen mede verantwoordelijk voor het geen zij willen leren. Hierdoor worden zij eigenaar van hun leerproces. De leerkrachten geven het vertrouwen daarin aan de kinderen. Hoe kinderen hiermee om kunnen gaan, keuzes maken en plannen, wordt ze vanaf de kleuters geleerd en wordt steeds verder uitgebreid.

Samenwerken, de tweede kernwaarde, is gegrond op het idee dat iedereen in deze maatschappij met veel verschillende mensen moet kunnen werken en leven. In deze vorm van onderwijs leren de kinderen om oog te hebben voor elkaar, de onderlinge verschillen te respecteren en gebruik te maken van elkaars talenten.

De derde kernwaarde, zelfstandigheid, houdt in dat de leerlingen zelf hun taak kiezen. Daarbij wordt de keuzevrijheid steeds groter en gecompliceerder. Dit alles is steeds aangepast aan het niveau van het kind, samen met de leerkracht bekijkt hij/zij of het leerproces voldoende is. Zo nodig wordt het plan bijgesteld om het in goede banen te leiden.

De vierde kernwaarde, effectiviteit, houdt in dat het onderwijs gericht is op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Hierbij is de inzet van de kernwaarde dat de leerlingen de leerdoelen behaalt die past bij zijn ontwikkeling, dat de leerling leert om op een efficiënte en verantwoordelijke manier met zijn leertijd omgaat en effectief gebruikt maakt van de keuzemogelijkheden om doelen te bereiken.

De vijfde kernwaarde, reflectie, houdt in dat het onderwijs ook gericht is op het bewust maken van leerlingen over hun eigen gedrag en werkproces. Een kritische houding op eigen werk en gedrag is erg belangrijk om te werken aan zelfstandigheid en samenwerking.

De zesde kernwaarde, borging, is op schoolniveau erg belangrijk. Een Daltonschool is een lerende organisatie, die haar leerkrachten ondersteunt in professionalisering, experimenteren in en reflecteren op de praktijk. Door middel van planmatige zelfreflectie borgt de school de kernwaarden van Daltononderwijs.

Voor locatie specifieke zaken kijkt u in de locatie flyer bij de downloads.

 Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl