Ouderbijdrage

Jaarlijks vragen wij ouders om een bijdrage voor het schoolfonds. Van dit bedrag doen wij extra activiteiten waarvoor wij vanuit de overheid veelal geen geld krijgen. U kunt hierbij denken aan de sinterklaasviering, het paasontbijt, een bezoek aan een museum of het schoolreisje. De ouders van de MR beheren het geld en bepalen waar het geld jaarlijks aan kan worden besteed.

Voor het schooljaar 2017-2018 heeft de medezeggenschapsraad de ouderbijdrage vastgesteld op €45,-. 

Het betalen van de ouderbijdrage kan in één keer of in termijnen en kan op de volgende manieren:

 • Contant
  Dit kan dagelijks bij de conciërge, locatieleider, IB of directeur;

 • Bank overschrijving
  NL40 RABO 0143 8583 86 tnv A.Baan OR Delfshaven.
  Graag de naam van uw kind en de klas in de omschrijving zetten.

 • Per pin
  Het pinapparaat is wisselend op de locaties aanwezig, vraag hiernaar bij de locatieleider.
Terug