Ouderbijdrage

 

Voor schooljaar 2020-2021 is er wederom vastgesteld dat er geen ouderbijdrage wordt gevraagd. De activiteiten die worden georganiseerd worden vanuit school bekostigd. 

Voor de schoolreis vraagt de school samen met de MR wel een eigen bijdrage. Dit bedrag zal bekend worden gemaakt door MR.

Het betalen van de ouderbijdrage kan in één keer of in termijnen en kan op de volgende manieren:

 • Contant
  Dit kan dagelijks bij de conciërge, locatieleider, IB of directeur;

 • Bank overschrijving
  NL40 RABO 0143 8583 86 tnv OR Delfshaven.
  Graag de naam van uw kind en de klas in de omschrijving zetten.

 • Per pin
  Er is een pinapparaat op school aanwezig mocht u per pin willen betalen.
Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl