Ouders en School

De leerlingen zijn verbonden met het gezin, de wijk en de stad. Zij leren om te gaan met vrijheden en voelen zich in toenemende mate verantwoordelijk voor hun omgeving. Wij voelen ons mede verantwoordelijk voor de wijze waarop ze opgroeien, leren en volwa...

Lees verder

Medezeggenschapsraad

Sinds begin jaren ’80 kent het onderwijs een wettelijke medezeggenschapsregeling. Sindsdien is elke school verplicht een medezeggenschapsraad te hebben, waarin personeel en ouders  invloed kunnen uitoefenen op het door het bevoegd gezag gevoerd...

Lees verder

Ouderbijdrage

Jaarlijks vragen wij ouders om een bijdrage voor het schoolfonds. Van dit bedrag doen wij extra activiteiten waarvoor wij vanuit de overheid veelal geen geld krijgen. U kunt hierbij denken aan de sinterklaasviering, het paasontbijt, een bezoek aan een mus...

Lees verder


Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl