Ouders en School

De leerlingen zijn verbonden met het gezin, de wijk en de stad. Zij leren om te gaan met vrijheden en voelen zich in toenemende mate verantwoordelijk voor hun omgeving. Wij voelen ons mede verantwoordelijk voor de wijze waarop ze opgroeien, leren en volwa...

Lees verder

Medezeggenschapsraad

Sinds begin jaren ’80 kent het onderwijs een wettelijke medezeggenschapsregeling. Sindsdien is elke school verplicht een medezeggenschapsraad te hebben, waarin personeel en ouders  invloed kunnen uitoefenen op het door het bevoegd gezag gevoerd...

Lees verder

Ouderbijdrage

  Voor schooljaar 2020-2021 is er wederom vastgesteld dat er geen ouderbijdrage wordt gevraagd. De activiteiten die worden georganiseerd worden vanuit school bekostigd.  Voor de schoolreis vraagt de school samen met de MR wel een eig...

Lees verder


Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl