Naschools Zwemmen

Naschools Zwemmen

Er is een mogelijkheid tot het volgen van extra zwemlessen op vrijdagmiddag na schooltijd. Deze lessen worden gegeven in zwembad 'de Oostervant'. De les begint om 15.30 uur en stopt om 16.00 uur. Het is wel de bedoeling dat u er zelf zorg voor draagt dat uw zoon/dochter naar het zwembad wordt gebracht en ook weer wordt opgehaald. Er zal tijdens de zwemles wel iemand van onze school in het zwembad aanwezig zijn.

De lessen zijn bedoeld voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 4.

De kosten voor het schooljaar 2017/2018 bedragen € 160,-- Het is mogelijk om een aanvraag voor subsidie te doen bij de stichting meedoen. Ouders die hiervan gebruik wensen te maken dienen dit zelf aan te vragen bij de Stichting Meedoen. U kunt op school een bewijsje halen voor deze stichting als uw kind meedoet aan het zwemmen.

U kunt op school een folder krijgen met alle benodigde informatie over deze extra lessen.

Meer info: Website Stichting Meedoen

Terug