School op donderdag 14 mei

Dinsdag 12 mei 2020

Beste ouders/verzorgers

Vanaf 11 mei zijn de scholen weer open. Vanaf dat moment moeten wij ons als school houden aan de voorschriften vanuit het RIVM. Om dit zo goed mogelijk te doen, hebben wij maandag 11 mei en dinsdag 12 mei gepland om de school zodanig in te richten dat we een zo hoog mogelijk niveau van veiligheid kunnen creëren. Als gevolg daarvan moeten wij met de collega’s, de ouders en de kinderen een aantal  afspraken maken.

 • Er mogen absoluut geen ouders op het schoolplein of in de school aanwezig zijn. Wij vragen u om uw kind zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten komen. Dit geldt natuurlijk niet voor de allerkleinsten. De allerkleinsten mogen wel tot aan de school worden gebracht.
 • Indien uw kind in de groepen 1, 2 of 3 zit verzamelen wij voor de school. Wij vragen de ouders achter de afzetlinten te blijven. Dit ter bescherming van onze collega’s. De kinderen gaan dan samen met de juf naar de klas.
 • De leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 verzamelen op het plein achter de school in een voor hen bestemd en afgezet vak. Hier worden ze door hun juf opgehaald.
 • Wilt u er alstublieft voor zorgen dat uw kind op tijd wordt gebracht en ook weer wordt opgehaald? De school begint om 08.30u en gaat uit vanaf 14.45u.
 • Bij binnenkomst in de klas worden de handen van de kinderen ontsmet met handspray.
 • We wassen regelmatig onze handen.
 • De jassen en tassen blijven in de klas en worden niet aan de kapstokken in de gang opgehangen. Wilt u uw kind een plastic tasje meegeven met daarin hun eten en drinken? Wilt u ervoor zorgen dat het fruit voor de kinderen al is gesneden en in een bakje zit? De kinderen brengen hun huiswerk mee dat ze gemaakt hebben in de periode dat ze thuis hebben gewerkt. Het plastic tasje kan ook weer worden gebruikt voor het mee naar huis nemen van de huiswerkopdrachten.
 • De kinderen krijgen van school schrijfmateriaal. Er worden dus geen etuis en dergelijke naar school meegebracht.
 • Kinderen die verkoudheidsverschijnselen vertonen gaan direct naar huis!
 • Het vieren van verjaardagen is alleen toegestaan in de klas. Geen traktaties voor de meesters en juffen. De traktaties graag in een verpakking en geen losse snoepjes of andere lekkere dingen.
 • De kinderen krijgen 1 keer per week op maandag of dinsdag een bewegingsles van meester Bryan. Hiervoor gebruiken we het Lloyd Multiplein. Wilt u uw kind die dag makkelijk zittende kleding en schoenen aangeven?

Aan het gedrag van de leerlingen worden strenge eisen gesteld. Kinderen die de coronaregels overtreden worden onmiddellijk naar huis gestuurd!

Uw kind is twee volle dagen per week aanwezig op school. Of op maandag en donderdag of op dinsdag en vrijdag. U ontvangt van de leerkracht een indeling van de leerlingen over de dagen. De overige dagen worden thuis besteed aan huiswerk. Dit zal bestaan uit het herhalen en inoefenen van de stof die op school is behandeld.

Indien u nog vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met de leerkracht of anders met de directie.

Met vriendelijke groet,

Mieke van Duijn en Astrid Brinks


Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl