Schoolmaatschappelijk werk

Vrijdag 12 juni 2020

Beste ouders, verzorgers,

Zoals u weet hebben wij Zainab als schoolmaatschappelijk werk op school. Zij is elke woensdag vanaf 8.30uur aanwezig. Ook in deze tijd is ze voor u beschikbaar. U kunt haar bereiken via de contactgegevens op de foto.

Wat doet Zainab nou precies? Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) is een laagdrempelige voorziening, aanwezig op school, welke erop gericht is om problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. SMW vervult een brugfunctie tussen de leerling, ouders, school en externe samenwerkingspartners en richt zicht op de leerling bij wie de ontwikkeling (mogelijk) stagneert.

De begeleiding richt zich op degenen die invloed hebben op die situatie. Enerzijds zijn dit de ouders en verzorgers, anderzijds zijn dat bijvoorbeeld leerkrachten en de betrokken instanties. De begeleiding is vaak op sociaal emotioneel gebied(denk aan veel boosheid of juist teruggetrokken gedrag).

De kerntaken zijn in het kort:

  • signalering en preventie.
  • begeleiding van leerling en ouders.
  • ondersteuning aan leerkrachten. 
  • doorverwijzen naar en coördineren van de hulpverlening.

Uw kind(eren) worden altijd met uw toestemming begeleid! Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, mede namens Zainab,

Team OBS Delfshaven


Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl