Uitslag Centrale Eindtoets

Donderdag 17 mei 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vanaf woensdag 23-5 krijgen de leerlingen het leerlingrapport van de Centrale Eindtoets mee naar huis.

  • Mocht de score lager uitvallen op de eindtoets dan het definitieve advies, dan is er niets aan de hand. Het definitieve advies blijft staan. 
  • U wordt uitgenodigd voor een gesprek als blijkt dat uw kind hoger heeft gescoord dan het definitieve advies. Het advies kan dan mogelijk worden herzien.
  • Bent u niet uitgenodigd voor een gesprek, maar u wilt toch in gesprek over dit resultaat, dan kunt u contact opnemen met school om een afspraak te maken. 

Met vriendelijke groet,

Mieke van Duijn


Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl