Afschaffing Schoolfonds

Afschaffing Schoolfonds

Vrijdag 14 september 2018

Betreft: schoolfonds 2018-2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Via deze brief willen wij u informeren over een verandering ten aanzien van de ouderbijdrage. De afgelopen jaren merkten wij dat het steeds moeilijker werd om de ouderbijdrage te innen. Er ontstond gedurende een jaar steeds meer discussie over het geld, dan dat het ging over welke leuke maar vooral educatieve/sportieve activiteiten er voor de kinderen werden gedaan.

Daarom hebben wij als school in overleg met de MR besloten om het op een andere manier te doen. De ouderbijdrage zoals wij dat tot op heden van u vroegen gaan wij afschaffen. Voortaan zal de school de educatieve en sportieve activiteiten betalen.  We gaan u wel een bijdrage vragen voor de kosten van de schoolreis, deze zullen gemiddeld tussen de 25 en 30 euro liggen. Dit zal echter niet het volledige bedrag zijn, de school zal ook een gedeelte van deze kosten voor zijn rekening gaan nemen. Wij zijn van mening dat een schoolreisje echt een ander doel heeft dan een educatieve activiteit. Daarom gaan wij wel van u vragen deze bijdrage te betalen. Bij niet betalen zijn wij genoodzaakt uw kind niet mee te nemen. Uiteraard is het altijd mogelijk om vooraf een betalingsregeling met ons af te spreken. 

Wij hopen dat we door het nemen van deze maatregelen tegemoet zijn gekomen aan de wensen van vele ouders. Mocht u nog vragen hebben hierover dan kunt u altijd contact opnemen met de locatieleiding van de school.

Met vriendelijke groet,

 

Namens de MR,

 

Ernst Kruijd (voorzitter)

Angelique Snoei-Baan (Directeur)

 


Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl