Schoolfonds

Schoolfonds

Dinsdag 27 september 2016

Bij deze willen wij alle ouders die inmiddels de ouderbijdrage hebben voldaan hartelijk dank toezeggen. Indien u uw bijdrage per bank overmaakt willen we u er op wijzen dat het belangrijk is dat bij de omschrijving de naam en de groep van het kind wordt vermeld. We hebben nu betalingen binnen, waarvan we niet hebben kunnen traceren voor welk kind deze bijdrage is bedoeld.
Terug