Schoolfonds Reminder

Schoolfonds Reminder

Woensdag 19 april 2017

Beste ouders, Bij deze willen wij u er nogmaals op attent maken dat deze week de laatste week is om het schoolfonds volledig te voldoen. Wij dienen namelijk het aantal reserveringen voor het aantal leerlingen dat deelneemt aan de schoolreis voor 1 mei te bevestigen. Namens de MR, Robert Klop (penningmeester)    
Terug