Voorlichting VO

Voorlichting VO

Maandag 29 oktober 2018

Komend schooljaar gaan de leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. En volgend schooljaar de leerlingen van groep 7. Een belangrijke stap in de schoolloopbaan van de leerlingen.

De school wil heldere informatie verstrekken over de gang van zaken over de overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs en organiseert dan ook een informatiemiddag en avond. Hoe wordt een advies geformeerd? Wat doet de Centrale Eindtoets? Wat kunt u van ons verwachten? Wat verwachten wij van u? Hoe gaat de overstap naar het voorgezet onderwijs? Hier proberen wij antwoord op te geven en op de vragen die u mogelijk nog heeft.

De informatie wordt gegeven op woensdag  14-11 op twee locaties. Eén in de middag en één in de avond. U kunt zelf kiezen naar welke bijeenkomst u komt, u bent op beide locaties van harte welkom. U komt naar de bijeenkomst met uw kind uit groep 7 en/of groep 8.

Woensdag 14-11

14.30 – 15.30 uur locatie Palet, Lieve Verschuierstraat 62

19.00 – 20.00 uur locatie Pieter, Pieter de Hoochstraat 52

 

Met vriendelijke groet,

Janneke Maaskant – leerkracht groep LV7/8
Kaoutar el Haddad – leerkracht groep 7
Shakuntala Mahesh – leerkracht groep 8
Mieke van Duijn – Intern begeleider


Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl