December activiteiten

December activiteiten

Vrijdag 1 december 2017

Beste ouders,

Onder het kopje downloads kunt u de december nieuwsbrief vinden. Deze zal vandaag ook worden meegegeven aan alle leerlingen. Hierin staat precies wat wij allemaal de komende maand gaan doen en wanneer de leerlingen vrij zijn.

Het team van OBS Delfshaven 

 

Terug