Staking dinsdag 12 december

Staking dinsdag 12 december

Woensdag 6 december 2017

Beste ouders,

Zoals u misschien al wel gehoord of gelezen hebt in de media, roepen de onderwijsvakbonden weer een staking uit op dinsdag 12 december 2017 voor meer onderwijsgeld, salaris en minder werkdruk voor leerkrachten.

De collega’s van OBS Delfshaven die willen staken krijgen hier, zoals wettelijk is vastgelegd, de ruimte voor. Veel collega’s hebben gehoor gegeven aan de oproep vanuit PO in actie. De staking betekent dat de lessen op deze dag komen te vervallen. De school is dus gesloten. Wij willen u daarom vragen uw kind(eren) deze dag niet naar school te laten gaan.

Dit zal voor ouders en kinderen vervelend zijn, maar wij hopen op uw begrip. Het dreigende lerarentekort, zeker in grote steden, gaat op termijn veel grotere problemen voor duizenden kinderen opleveren, als er niets verandert. Een uitgebreidere uitleg vindt u op de achterzijde van deze brief.

Concreet betekent dit dat alle kinderen dinsdag 12 december vrij zijn!
Let op de peuters zijn gewoon aanwezig!

Wij verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen maar realiseren ons ook dat wij u mogelijk in een lastige situatie plaatsen. Wij hopen dat wij in het belang van het toekomstig onderwijs aan uw kinderen ook deze keer op uw begrip kunnen rekenen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u zich allereerst wenden tot de locatieleiders Astrid Brinks (locatie PdH) of Robert Klop (locatie Palet).

 

Met vriendelijke groet,

Angelique Snoei-Baan Directeur OBS Delfshaven

 

Stakingsbrief 12 december


Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl