Bijdrage schoolreis 2019

Bijdrage schoolreis 2019

Woensdag 6 maart 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Bij deze willen wij u er op attent maken dat we van een groot gedeelte van u de bijdrage voor de schoolreis nog niet hebben ontvangen.

Mocht u dit ontschoten zijn dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te voldoen. U kunt de bijdrage van € 25,-- per kind  contant voldoen bij de locatieleiding. Desgewenst kun u op locatie PdH ook d.m.v. een pintransactie betalen.

Onze voorkeur betreft echt een betaling per bank (onder vermelding van de naam van uw kind, de locatie en de groep).

NL40RABO0143858386 ten name van OR OBS Delfshaven.

Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking.


Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl