Te laat komen

Woensdag 4 december 2019

Beste Ouder(s)/verzorger(s),

Op het moment zien wij als school een toename in het aantal kinderen dat te laat komt. Dit blijkt ook uit de administratie van het te laat komen. Het te laat komen varieert van enkele minuten tot meerdere uren. De school opent om 8.15 uur zijn deuren en de lessen starten om 8.30 uur. Wanneer kinderen te laat komen betekent dit dat zij onderwijstijd missen (instructies) en bij binnenkomst verstoren zij de lessen die al zijn gestart.

Wij verzoeken u om ervoor te zorgen dat de kinderen om 8.30 uur in de klas zitten. Mocht u toch door omstandigheden te laat zijn, dan verzoeken wij u in de hal te blijven. De kinderen worden dan door de conciërge naar de klas gebracht. Dit voorkomt het storen van de les. Mocht u iets door willen geven, dit kan dan na schooltijd. 

Bij veelvuldig te laat komen zijn wij als school verplicht dit te melden bij leerplicht. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar het protocol Verzuim wat u kunt terug vinden op de website (https://www.obsdelfshaven.nl/698/downloads.html).


Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de verzuimcoördinator Mieke van Duijn.

 

Met vriendelijke groet,

Team Obs Delfshaven


Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl