Oudertevredenheid

Donderdag 6 februari 2020

Beste ouders

Vandaag hebben alle leerlingen die de oudsten zijn in het gezin een envelop meegekregen met daarin een vragenlijst over de school. In het onderzoek staan uitspraken over de school, het onderwijs en de begeleiding. Wij vragen u om per uitspraak aan te geven in hoeverre u het daarmee eens bent. Kies het antwoord dat het beste past. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. Bij John staat een bak waarin u de ingevulde formulieren kunt afgeven.

We hopen op veel ingevulde formulieren. Uw mening telt!


Alvast bedankt!

Team Delfshaven


Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl