Geen Eindtoets groep 8

Vrijdag 20 maart 2020

Beste ouder/verzorger,

U heeft ongetwijfeld gehoord dat de eindtoets voor groep 8 vanwege het coronavirus niet doorgaat. Ook uw kind zal dus geen eindtoets doen. In deze brief vertellen we u daar graag meer over.

Dit jaar geen eindtoets

Uw kind zit in groep 8 en zou normaal gesproken in april de eindtoets maken. Op 18 maart maakte minister Slob bekend dat de eindtoets dit jaar is geschrapt vanwege de uitbraak van het coronavirus. Deze keuze is gemaakt, omdat leraren nu druk zijn met het organiseren van onderwijs op afstand en het aanbieden van opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen. In deze situatie vindt de minister het afnemen van de toets niet mogelijk voor de scholen. Het besluit is genomen samen met onderwijsorganisaties zoals de PO-Raad.

Voorlopig advies wordt definitief advies

Uw kind heeft onlangs het voorlopige schooladvies voor de middelbare school gekregen van zijn of haar leraar. Dit advies is altijd al leidend. Het is een zorgvuldig advies, waarin veel gegevens zijn meegenomen. Zoals de leerresultaten van de afgelopen drie jaar, kenmerken van uw kind en zijn of haar manier van leren.

Soms wordt het voorlopig advies na de eindtoets nog bijgesteld. Voor dit jaar heeft de minister besloten dat het voorlopig advies het definitieve advies is. Goed om te weten is, dat normaalgesproken ongeveer 5% van de voorlopige adviezen na de uitslag van de eindtoets naar boven of naar beneden wordt bijgesteld. Voor de meeste leerlingen is het voorlopig advies van de leraar dus hetzelfde als het advies van de eindtoets.


Op dit moment is nog niet precies duidelijk hoe we als school om moeten gaan met het besluit van de minister. Het ministerie van OCW is de komende dagen nog in gesprek met onder andere de PO-Raad om de gevolgen van het besluit goed uit te werken. Bijvoorbeeld over de vraag of de school nog kan afwijken van het voorlopig advies.

Voorbereiding op het voortgezet onderwijs

Net als u en wij, wil ook de minister dat de leerlingen op het juiste niveau instromen op de middelbare school. Hij heeft aan alle basisscholen gevraagd om de leerlingen uit groep 8 de komende weken samen met de middelbare scholen zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat gaan we natuurlijk doen. De minister heeft over het besluit om de eindtoets niet door te laten gaan ook overleg gevoerd met vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs. Zij hebben met elkaar afgesproken om in het nieuwe schooljaar extra goed te kijken of kinderen op de juiste plek zitten. Hierover zal de minister duidelijke afspraken maken met het voortgezet onderwijs.

Tot slot

We vinden het belangrijk om u goed en op tijd te informeren. U zult begrijpen dat dit nieuws voor ons ook vers is en dat we nog tijd nodig hebben om goed te bekijken welke gevolgen het heeft voor onze school en voor uw kind. Ook werkt ons schoolbestuur aan een overzicht met meest gestelde vragen.

Zodra wij meer weten, informeren wij u verder. Als u nog vragen heeft, kunt u ze natuurlijk altijd stellen aan de leerkracht van uw zoon of dochter of aan ons. Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk voor iedereen duidelijkheid te hebben.

Met vriendelijke groet,

Mieke van Duijn
Astrid Brinks

 


Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl