Update informatie rondom het Coronavirus - school dicht tot en met meivakantie

Donderdag 2 april 2020

Op dinsdag 31 maart is tijdens de persconferentie van minister president Rutte duidelijk geworden dat de scholen tot zeker 28 april dicht zullen blijven. Samen met u maken wij ons ook zorgen over de consequenties die dit met zich meebrengt. Vanzelfsprekend zullen wij de kinderen blijven voorzien van schoolwerk, hetzij via lespakketten en/of via digitale kanalen. Gelukkig kunnen alle leerlingen sinds gisteren deelnemen aan de digitale lessen. Daarnaast zal het op korte termijn voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 mogelijk zijn om te videochatten met de leerkrachten. Houd uw email en Parro goed in de gaten voor informatie en inlogcodes hiervoor.

Wij hebben als team met elkaar afgesproken dat wij, zodra de school weer open is, alle leerlingen gaan toetsen om te bepalen waar de leerlingen nu staan. Daarna zal er een versneld inhaalprogramma (gericht op lezen, spelling, rekenen en taal) gestart worden, rekening houdend met het niveau van de leerlingen.

Een aantal ouders heeft ons al benaderd omdat zij zich zorgen maken over het onderwijs aan hun kind, zeker als het kind al wat problemen heeft met leren al wat achterstanden heeft. Wij begrijpen heel goed dat u zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind en daar nu vragen over heeft. Wij verzoeken u om deze vragen bij de leerkracht neer te leggen. Deze vragen gaan wij inventariseren en onderzoeken om met een duidelijk en passend antwoord te kunnen komen.

Wij realiseren ons dat deze situatie veel van u en de leerlingen vraagt en dat dit niet altijd makkelijk is. Zeker nu de periode van onderwijs op afstand langer gaat duren is het belangrijk om regelmatig contact te hebben met de school. Schroom niet om ons om raad te vragen en om tips. Weet dat we altijd voor u klaarstaan!

Veel succes en blijf gezond!

Mieke van Duijn
Astrid Brinks

 

 


Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl