Het onderwijs

OBS Delfshaven is een openbare basisschool, aangesloten bij stichting BOOR. Binnen de school bieden we 2 vormen van onderwijs aan. Locatie Pieter de Hooch vindt zijn grondslag vanuit het principe adaptief onderwijs. Locatie Palet is een Daltonlocatie.

Ouders en de school hebben een gezamenlijk belang: Zorgen voor optimale omstandigheden met betrekking tot de ontwikkelingskansen, schoolloopbaan en het welbevinden van de leerlingen. Communicatie met ouders over de ontwikkeling van het kind is van essentieel belang.

Locatie Pieter de Hooch 
OBS Delfshaven streeft naar onderwijs op maat, waarbij er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen waarbij onderwijs wordt afgestemd op de behoeftes van de leerlingen. De visie erachter is dat kinderen beter leren als de leerstof op de interesses en het niveau van de leerlingen is afgestemd.

We zorgen voor afwisseling in de lessen en meer aandacht voor samenwerken. Het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

Klik voor meer informatie over Locatie Pieter de Hooch in het menu links.

Daltonlocatie Palet
Daltonlocatie Palet is gecertificeerd voor Daltononderwijs. Wij geven op deze locatie les vanuit de volgende 6 daltonkernwaarden;

  • Eigenaarschap;
  • Samenwerken;
  • Zelfstandigheid;
  • Effectiviteit;
  • Reflectie;
  • Borging.

Klik voor meer informatie over Daltonlocatie Palet in het menu links.

 

Terug