Het onderwijs

OBS Delfshaven is een openbare basisschool, aangesloten bij stichting BOOR. 

Ouders en de school hebben een gezamenlijk belang: Zorgen voor optimale omstandigheden met betrekking tot de ontwikkelingskansen, schoolloopbaan en het welbevinden van de leerlingen. Communicatie met ouders over de ontwikkeling van het kind is van essentieel belang.

OBS Delfshaven streeft naar onderwijs op maat, waarbij er rekening wordt gehouden met de verschillen tussen leerlingen waarbij onderwijs wordt afgestemd op de behoeftes van de leerlingen. De visie erachter is dat kinderen beter leren als de leerstof op de interesses en het niveau van de leerlingen is afgestemd.

We zorgen voor afwisseling in de lessen en meer aandacht voor samenwerken. Het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen moet zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

Op Obs Delfshaven worden stapsgewijs de daltonkernwaarden ingevoerd in ons onderwijs. Er wordt dan les gegeven vanuit de volgende 6 daltonkernwaarden;

  • Eigenaarschap;
  • Samenwerken;
  • Zelfstandigheid;
  • Effectiviteit;
  • Reflectie;
  • Borging.

 

 

Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl