Missie, visie en ambities

Ieder kind is uniek en elk kind is anders
Alle kinderen zijn in principe welkom bij ons, omdat wij insteken op passend onderwijs. Het team van OBS Delfshaven wil het beste onderwijs bieden in Delfshaven.

Dat doen wij door het creëren van een uitdagende leeromgeving, door ons te richten op maximale onderwijsresultaten en door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te herkennen en te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden zijn hierbij onmisbaar.

Kinderen hebben recht op een zorgzame samenleving die naar ze omkijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Bij ons op school betekent dit dat wij het welbevinden van kinderen hoog in het vaandel hebben staan. Naast onze verantwoordelijkheid maken wij kinderen bewust van hun eigen verantwoordelijkheid, het leerproces en sociale ontwikkeling. Binnen een goed pedagogisch leef- en werkklimaat stellen wij grenzen aan het gedrag. Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor het team en de ouders.

Sterk door verbinding
Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden de leerlingen wereldburgers en zien zij dat verschillen tussen mensen kansen biedt. Respect is daarom een belangrijke waarde bij ons op school. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te bewerkstelligen werkt OBS Delfshaven nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het woord.

Ouders zijn de eerstverantwoordelijken die zorg moeten dragen voor een goede opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen. Daarom nemen wij ouders/verzorgers serieus en zien hen als gelijkwaardige gesprekspartners. Samen met hen willen wij komen tot een maximale ontplooiing van de talenten van alle kinderen die aan ons zijn toevertrouwd

Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl