Jaarplan en jaarverslag

Jaarplan en jaarverslag

Obs Delfshaven maakt ieder jaar een jaarplan waarin de ontwikkeldoelen van de school worden beschreven. Dit jaarplan komt tot stand in samenspraak tussen directie, team en medenzeggenschapsraad. Aan het einde van het schooljaar maakt de school de balans op en reflecteerd op de doelen uit het jaarplan. Via het jaarplan en jaarverslag legt de school verantwoording af aan het bestuur en de gemeente.

Het jaarplan en/of jaarverslag kunt u opvragen op school.

Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl