Curriculum.nu

Curriculum.nu

OBS Delfshaven doet mee aan Curriculum.nu

125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 ontwikkelscholen buigen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor 9 leergebieden: Digitale geletterdheid, Engels/ moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen/ wiskunde, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij zijn ontwikkelteams opgericht. 

De negen ontwikkelsteams, bestaande uit 125 leraren en 18 schoolleiders buigen zich dit jaar over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit kunnen ze niet alleen. Daarom zijn er ook 84 ontwikkelscholen geselecteerd die feedback geven op de tussenopbrengsten van de ontwikkelteams. Zijn de ideeën haalbaar in de school? Daarnaast delen de ontwikkelscholen de ervaringen die zij zelf opdoen met de ontwikkelingen in het eigen schoolcurriculum, met elkaar en met de ontwikkelteams. Deze ervaringen zullen tevens benut worden in het vervolgproces bij het bepalen welke ondersteuning scholen nodig hebben bij de realisatie van de herziene kerndoelen en eindtermen in hun eigen schoolaanbod.

OBS Delfshaven doet mee als ontwikkelschool voor het leergebied Nederlands. Voor onze leerlingen is het vakgebied Nederlands uitermate belangrijk dus vandaar dat wij als team gekozen hebben deel te nemen aan dit traject. De afgelopen maanden hebben wij de producten die door het ontwikkelteam Nederlands zijn geschreven getoetst in de school. Dat hebben wij gedaan door middel van gesprekken met ouders in het wijktrefpunt, gesprekken met leerlingen maar ook door gesprekken met het team. De school wordt in dit proces begeleid door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en krijgt daarnaast begeleiding bij een door de school geformuleerd taalvraagstuk. Zo heeft het team eerder al een bijeenkomst gehad waarin we aan de slag zijn gegaan met het uitzoeken van een nieuwe taalmethode. 

Heeft u vragen over onze deelname of wilt u meer weten over het proces kijkt u dan eens op: www.curriculum.nu of bekijk de animatie op www.curriculum.nu/animatie

U kunt ook contact opnemen met: Astrid Brinks, Mieke van Duijn of Angelique Snoei-Baan

 

https://curriculum.nu/animatie/

 

Terug

Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl