Schooltijden

Schooltijden

      Aanvang Einde Maandag 08.30 15.00 Dinsdag 08.30 15.00 Woensdag 08.30 12.30 Donderdag 08.30 15.00 Vrijdag 08.30 15.00 ...

Lees verder

Missie, visie en ambities

Ieder kind is uniek en elk kind is andersAlle kinderen zijn in principe welkom bij ons, omdat wij insteken op passend onderwijs. Het team van OBS Delfshaven wil het beste onderwijs bieden in Delfshaven. Dat doen wij door het creëren van een uitdagen...

Lees verder

Jaarplan en jaarverslag

Jaarplan en jaarverslag

Obs Delfshaven maakt ieder jaar een jaarplan waarin de ontwikkeldoelen van de school worden beschreven. Dit jaarplan komt tot stand in samenspraak tussen directie, team en medenzeggenschapsraad. Aan het einde van het schooljaar maakt de school de balans o...

Lees verder

Ondersteuningsstructuur

Ondersteuningsstructuur

Met ‘zorg’ wordt het onderwijs op didactisch en pedagogisch gebied aan alle leerlingen bedoeld. De term zorg heeft een negatieve lading en impliceert problemen. Als school spreken wij dan ook liever over ondersteuning, een term waaronder alle ...

Lees verder

Het onderwijs

OBS Delfshaven is een openbare basisschool, aangesloten bij stichting BOOR. Binnen de school bieden we 2 vormen van onderwijs aan. Locatie Pieter de Hooch vindt zijn grondslag vanuit het principe adaptief onderwijs. Locatie Palet is een Daltonlocatie. Ou...

Lees verder

Onderwijsaanbod

Bij de kleuters werken we met gemengde groepen. Zo zitten er in elke groep kinderen van 4 t/m 6 jaar. In de groepen 1 en 2 wordt spelenderwijs het fundament voor het leren gelegd. Het accent ligt hier dan ook op spel en spelen. Hiervoor wordt een rijke le...

Lees verder

Gynzy

Gynzy

Tijden veranderen en de manier waarop leerlingen leren ook. Als school zoeken we telkens naar manieren om aan te sluiten bij onze leerlingen. Sinds enige tijd maken de groepen 4 en 5 dan ook gebruik van Gynzy IPad. Leerlingen maken op sommige momenten vi...

Lees verder

De Rotterdamse Peuterschool

Binnen de locaties van OBS Delfshaven hebben we twee Peutergroepen, op elke locatie één. Obs Delfshaven werkt nauw samen met de Rotterdamse Peuterschool. In de peutergroepen kunnen kinderen alvast wennen aan school. Er is extra aan...

Lees verder

Logopedie op school

Logopedie op school

Op Obs Delfshaven zijn twee kinderlogopedisten van De Kletsmajoor werkzaam. Op locatie Pieter de Hooch is Jasmijn Neumann werkzaam op dinsdag en vrijdag. Op Daltonlocatie Palet is dat Lorien Schipperus, zij is aanwezig op donderdag middag. De voordelen v...

Lees verder

Curriculum.nu

Curriculum.nu

OBS Delfshaven doet mee aan Curriculum.nu 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 ontwikkelscholen buigen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor 9 leergebieden: Digitale geletterdheid,...

Lees verder


Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl