Schooltijden

Schooltijden

      Aanvang Einde Maandag 08.30 15.00 Dinsdag 08.30 15.00 Woensdag 08.30 12.30 Donderdag 08.30 15.00 Vrijdag 08.30 15.00 ...

Lees verder

Missie, visie en ambities

Ieder kind is uniek en elk kind is andersAlle kinderen zijn in principe welkom bij ons, omdat wij insteken op passend onderwijs. Het team van OBS Delfshaven wil het beste onderwijs bieden in Delfshaven. Dat doen wij door het creëren van een uitdagen...

Lees verder

Schoolgids

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/rotterdam/10992/delfshaven/

Lees verder

Jaarplan en jaarverslag

Jaarplan en jaarverslag

Obs Delfshaven maakt ieder jaar een jaarplan waarin de ontwikkeldoelen van de school worden beschreven. Dit jaarplan komt tot stand in samenspraak tussen directie, team en medenzeggenschapsraad. Aan het einde van het schooljaar maakt de school de balans o...

Lees verder

Ondersteuningsstructuur

Ondersteuningsstructuur

Met ‘zorg’ wordt het onderwijs op didactisch en pedagogisch gebied aan alle leerlingen bedoeld. De term zorg heeft een negatieve lading en impliceert problemen. Als school spreken wij dan ook liever over ondersteuning, een term waaronder alle ...

Lees verder

Het onderwijs

OBS Delfshaven is een openbare basisschool, aangesloten bij stichting BOOR.  Ouders en de school hebben een gezamenlijk belang: Zorgen voor optimale omstandigheden met betrekking tot de ontwikkelingskansen, schoolloopbaan en het welbevinden van de l...

Lees verder

Onderwijsaanbod

Bij de kleuters werken we met gemengde groepen. Zo zitten er in elke groep kinderen van 4 t/m 6 jaar. In de groepen 1 en 2 wordt spelenderwijs het fundament voor het leren gelegd. Het accent ligt hier dan ook op spel en spelen. Hiervoor wordt een rijke le...

Lees verder

De Rotterdamse Peuterschool

Binnen de locaties van OBS Delfshaven hebben we drie Peutergroepen. Obs Delfshaven werkt nauw samen met de Rotterdamse Peuterschool. In de peutergroepen kunnen kinderen alvast wennen aan school. Er is extra aandacht voor de taalontwikkeling en o...

Lees verder

Logopedie op school

Logopedie op school

Op Obs Delfshaven is een logopediste van De Kletsmajoor werkzaam.  De voordelen van logopedie op school zijn: Kinderen zijn kort uit de klas. Samenwerking met school Continuïteit van de behandelingen. Waarom De Kletsmajoor: Specialis...

Lees verder


Pieter De Hoochstraat 52

3024 CS Rotterdam

010-8208987

info@nullobsdelfshaven.nl