Disclaimer

Hoewel zorgvuldigheid is nagestreefd bij het waarborgen van de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website aanvaardt obs Delfshaven geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle informatie wordt verstrekt in de staat waarin het zich bevindt zoals beschikbaar. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.