Onze school

Wie zijn wij?

Kinderen, het onderwijsteam en de ouders vormen op onze school een gemeenschap die samen de sfeer bepalen. Wij zijn voortdurend in beweging net als de zee. Als team dagen we onze leerlingen, maar ook onszelf, dagelijks uit om het maximale uit het onderwijs te halen. Juist omdat wij een school in beweging zijn, is en blijft die dialoog belangrijk.

Onderwijs op maat

Op onze school streven we naar onderwijs op maat. Lessen die passen bij wat een kind nodig heeft. We houden rekening met de verschillen tussen kinderen. Kinderen leren beter als ze les krijgen op een niveau dat bij hen past en als de leerstof gaat over dingen die ze leuk vinden.

We zorgen voor afwisselende lessen waarbij er aandacht is voor samenwerken. We prikkelen zo veel mogelijk het zelfvertrouwen en eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen.

Doelstellingen

Ons onderwijs is ingericht op de maatschappij van nu, de 21e eeuw. Dat betekent dat wij kinderen met hun talenten begeleiden om zichzelf samen met anderen te ontwikkelen. Daarom vinden wij samenwerken, communiceren, sociaal vaardig zijn, creativiteit, cultuur, sport en spel van groot belang.

 

Meer weten over onze school?

Kijk voor meer informatie over Obs Delfshaven op: Scholen op de kaart.

Scholen op de kaart