Privacy

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Obs Delfshaven gaat zorgvuldig om met de gegevens van alle betrokken partijen. Op deze pagina informeren wij u over de privacyverklaring van Stichting BOOR, waar obs Delfshaven onder valt.

Heeft u vragen over privacy op onze school? Stuur dan een e-mail aan privacy@stichtingboor.nl.