De Rotterdamse Peuterschool

Obs Delfshaven werkt nauw samen met de Rotterdamse Peuterschool.

In de peutergroepen kunnen kinderen alvast wennen aan school. Er is extra aandacht voor de taalontwikkeling en ouders worden actief betrokken bij het proces. Peuters leren hier een aantal basisvaardigheden waar ze op de basisschool veel aan hebben. Denk aan het zitten op een stoel en het wachten op je beurt. De leidsters van de peutergroepen werken samen met de leerkrachten van de basisschool, zodat de overgang van peuter naar kleuter goed verloopt.

Voorbeelden van samenwerking:

  • Gezamenlijke thema-afsluitingen,
  • Voorlezen bij de peuters/kleuters,
  • Spelen in de groepen 1 en 2.

Wilt u uw kind inschrijven op de Peuterschool?

Neem dan contact op met één van de leidsters of rechtstreeks met De Rotterdamse Peuterschool.

derotterdamsepeuterschool.nl