Jeugdsport- en cultuurfonds

Door te sporten of deel te nemen aan culturele activiteiten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen.

Investeren in sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen betekent:

  • Een grotere kans op een goede toekomst,
  • Verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag,
  • Een kleinere kans op overgewicht.

Het Jeugdsport- en cultuurfonds geeft kansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt het Jeugdsport- en cultuurfonds de contributie en in bepaalde gevallen de attributen (denk aan tenues). Het motto van Jeugdsport- en cultuurfonds is: Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Voor meer vragen kunt u terecht bij de gymdocent of maatschappelijk werker van de school.