Ons onderwijs

Obs Delfshaven is een openbare basisschool, aangesloten bij stichting BOOR. 

Ouders en de school hebben een gezamenlijk belang: Zorgen voor de beste omstandigheden met betrekking tot de ontwikkelingskansen, schoolloopbaan en het welbevinden van de kinderen. Communicatie met ouders over de ontwikkeling van het kind is van essentieel belang.

Obs Delfshaven streeft naar onderwijs op maat: we houden rekening met de verschillen tussen kinderen en zorgen dat het onderwijs afgestemd is op de behoeftes van de kinderen. Kinderen leren beter als de leerstof op de interesses en het niveau van de kinderen is afgestemd. We zorgen voor afwisseling in de lessen en besteden aandacht voor samenwerken. Het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen stimuleren wij zo veel mogelijk.