Onderwijsaanbod

Bij de kleuters werken we met gemengde groepen. Zo zitten er in elke groep kinderen van 4 t/m 6 jaar. In de groepen 1 en 2 leggen we spelenderwijs het fundament voor het leren. Het accent ligt hier op leren door ontdekken en we geven instructie waar nodig. We creëren een rijke multiculturele leeromgeving waarin de kinderen binnen een thema betrokken zijn en van waaruit de activiteiten ontstaan. Basisvoorwaarden zijn de communicatie, taal, rekenen en sociaal gedrag.

Het onderwijs wordt vormgegeven vanuit de doelen uit de leerlijnen. De doelen worden gekoppeld aan thema’s en in blokken van 4 tot 6 weken aangeboden aan de kinderen. Alle activiteiten, van bouwtafel tot tekentafel staan in het teken van dit thema. Ook tijdens de kleine kringactiviteiten werken we doelgericht op het niveau van de kinderen.

In de groepen 3, 4 en 5 komt het lees-, schrijf-, en rekenproces op gang. We werken in groep 3 met de leesmethode Veilig Leren Lezen. In de groepen daarna vervolgt het leesonderwijs met Estafette. Er wordt ook een begin gemaakt met Wereldoriëntatie, zoals Natuur en Techniek, Geschiedenis en Aardrijkskunde. Natuurlijk is er volop aandacht voor de expressievakken.

Dit doen wij met de volgende methodes:

Vakgebied
Methode
Taal
Staal Taal
Staal spelling Veilig leren lezen
Rekenen
Wereld in getallen 5
Lezen
Veilig leren lezen
Estafette
Begrijpend lezen
Nieuwsbegrip
Wereldoriëntatie
Argus Clou Geschiedenis Argus Clou Aardrijkskunde Argus Clou Natuur en Techniek
Schrijven
Pennenstreken
Studievaardigheden
Blits
Bewegingsonderwijs
Lekker Fit!
2e Taal (groep 5/6/7/8)
Groove.me (Engels)
Kunst en beeldende vorming
Vakdocent Verschillende samengestelde opdrachten
Burgerschap
Vakdocent Verschillende Maatschappelijke thema’s
Muziek
Vakdocent
Theater
Vakdocent MAAS